Restauratie - Glasatelier Anja

Restauratie: Oude panelen restaureren met behoud van, zo mogelijk, het oorspronkelijke glas en schildering door middel van verlijming en koude retouche. Wanneer behoud niet mogelijk is dan het gebroken glas, brandschilderwerk en eventueel het verouderde lood vervangen.

Raam-in-de-ruimte-Everts

KRO gebouw, medio 1938

KRO-NU-gebouw_anjaA

KRO gebouw, heden. (foto: Stebru Projecten)

Restauratie Gebrandschilderd glas KRO gebouw in Hilversum. Het restaureren van de ruitjes van het KRO gebouw door Anja van Aalen in opdracht van Glasatelier Maas.

Linker raam - KRO gebouw. - Het gebrandschilderde raam “de Stad 's-Hertogenbosch” door J. Michels naar ontwerp van Ch. Eyck.

Rechter raam - Restauratie gebrandschilderd raam “de Heilige stede” door J. Everts.

Dit ruitje vertoonde veel breuk en diverse splintertjes van de gebrandschilderde laag waren verdwenen. Gelukkig miste er verder geen glasstukjes. Ik heb het verlijmd en daarna koud geretoucheerd en verzegeld.

 

Gedeelte in de hal - Restauratie gebrandschilderd paneel “Het lichtbaken” door Jan Vaessen.

Eerste kapotte ruitje verlijmd, koud geretoucheerd en gefixeerd. Tweede ruitje mistte een stuk glas en had veel breuk. Dit ruitje nieuw gebrandschilderd.

 

Esculaap. Restauratie van het raam.

Glas in lood raam voor het doktersmuseum in Hilvarenbeek. Deze is opnieuw in het lood gezet.

Brandschilder restauratie in kerk, van een paneel uit Lemiers in opdracht van Glasatelier Felix uit Maastricht.

1a -  Onbeschilderde stukjes glas in dit paneel moet ik naar origineel beschilderen.
1b - De nieuwe stukjes die de kapotte vervangen.
1c - Brandschilder restauratie van het paneel is weer compleet.
1d - Brandschilder restauratie van het paneel weer in het lood gezet en terug geplaatst.

Restauratie gebrandschilderd.

2a - Voor restauratie aangeleverd door Glasatelier Felix.
2b - Origineel stuk en gekopieerde stuk met contour en grissaille laag.
2c - Gekopieerde stuk met zilvergeel.
2d - Gekopieerde stuk met zilvergeel
2e - Na restauratie gebrandschilderde glasstukken door Glasatelier-Anja en het opnieuw verloden + terugplaatsen door atelier Felix.

Restauratie paneeltje.

3a - Veel breuk in het paneeltje.
3b - De breuken zijn gelijmd, koud geretoucheerd en gefixeerd.

Restauratie van hoofd d.m.v. koude retouche waarna gefixeerd.

4a - Restauratie (voor) van hoofd d.m.v. koude retouche waarna gefixeerd.
4b - Restauratie (na) van hoofd d.m.v. koude retouche waarna gefixeerd.
4c - Restauratie hoofd teruggeplaatst in paneel door eigenaar.

Brandschilder restauratie van een paneel van Huet in opdracht van Glas in Lood de Kempen.

5a - Brandschilder restauratie van een paneel van Huet in opdracht Glas in Lood de Kempen.
5b - Detail voor de verlijming.
5c - Detail na de verlijming.
5d - Detail voor de verlijming.
5e - Detail voor de verlijming.
5f - Detail na de verlijming.
5g - Flinters glas waaruit een reconstructie gemaakt moet worden.
5h - Detail rechtsonder tekst gereconstrueerd en opnieuw geschilderd.
5i - Paneel na de restauratie.

Complete restauratie van het paneel van Joep Nicolas in Tiel, in opdracht van schildersbedrijf Dolron.

6a - Restauratie van het paneel.
6b - Na de restauratie.
6c - Het complete raam (met het paneel) na restauratie van Joep Nicolas.

Complete restauratie van paneel. Kapote ruitjes opnieuw geschilderd, paneel opnieuw verlood en verstevigd. In opdracht van particulier

7a - Voor de restauratie, kapote ruitjes opnieuw geschilderd, paneel opnieuw verlood en verstevigd.
7b - Na de restauratie.

Paneel, opnieuw verloden en plaatsen in samenwerking met Ger Hehemann.

8a - Lood zag er erg slecht uit.
8b - Opnieuw verloden oude panelen.
8c - Plaatsen i.s.m. Ger Hehemann.
8d - Plaatsen i.s.m. Ger Hehemann.

Paneel voor de restauratie van het brandschilderwerk in opdracht van Atelier Felix uit Maastricht.

9a - Paneel voor de restauratie van het brandschilderwerk.
9b - Stukken glas voor de restauratie.
9c - Stukken glas, plotafdruk laten maken, gezandstraald en licht gebrand in de oven.
9d - Stukken glas gebrandschilderd.
9e - De overige kapotte stukken glas opnieuw beschilderd. Glasatelier Felix kan het nu weer opnieuw verloden en plaatsen.

Fabriek Gilze - Restauratie van panelen waarbij kapotte ruitjes zijn vervangen en waar nodig opnieuw gebrandschilderd en het randlood vervangen door nieuw randlood.

10a - Paneel voor de restauratie.
10b - Na de Restauratie van het paneel waarbij kapotte ruitjes zijn vervangen en waar nodig opnieuw gebrandschilderd en het randlood vervangen door nieuw randlood.
10c - Paneel voor de restauratie.
10d - Na de Restauratie van het paneel waarbij kapotte ruitjes zijn vervangen en waar nodig opnieuw gebrandschilderd en het randlood vervangen door nieuw randlood.

Restauratie gebrandschilderd Glas in Lood paneel uit 1952, vervaardigd door Hein van den Boomen. I.o.v eigenaar.

Restauratie van de Gaperlantaarn. I.o.v Museum de Dorpsdokter. Hilvarenbeek.

1. Oude foto's met de Gaperlantaarn aan de gevel boven de drogisterij. Afmetingen 0,70 cm - 0,50 cm per paneel.
2. Gaperlantaarn voor en na restauratie.
3. Gaperlantaarn 1909 te Leiden. Restauratie.
4. Restauratie, uitgevoerd in opdracht van Museum de Dorpsdokter te Hilvarenbeek.

 

Gemeentehuis Sprang-Capelle. I.o.v Gemeente Waalwijk.

Het restaureren van het paneel in de oude trouwzaal van het voormalige gemeentehuis van Sprang-Capelle. Gebroken glas + enkele lood strips vervangen en gebrandschilderd.

Restauratie oude panelen Klooster Diessen, op eigen initiatief gerestaureerd.

Restauratie Kerk in Batenburg

1. Restauratie Danielraam kerk in Batenburg in het kader van het examen opleiding Master-Glass.
2. Paneel voor Restauratie en paneel na Restauratie.
3. Gerestaureerde panelen Danielraam kerk in Batenburg.
4. Restauratie van 2 oude panelen en nieuw ontworpen paneel.

Restauratie van CHATEAU DE MERIDON. Tijdens de opleiding Master-Glass

Restauratie Glas in Lood van CHATEAU DE MERIDON te Chevreuse (nabij Parijs):
1. Diverse panelen gerestaureerd.
2. Restauratie van 2 panelen van het glas in het lood in een binnendeur (butsenraam).

Restauratie oud paneel in een binnendeur.

Restauratie wapen

1. Restauratie van wapen: verlijmen, ontbrekend stukje glas zoeken en passend maken. Etsen, brandschilderen, koud retoucheren en fixeren.
2. Restauratie van oude kop: verlijmen, koud retoucheren en fixeren.

Anja in het glasatelier in Diessen

Heeft u vragen?

Neem dan contact op via mijn e-mail of contactformulier.